ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ


Το Υπουργείο Παιδείας με πρόσφατο έγγραφό του ζητά από τα σχολεία να αποστείλουν στη Γενική Δ/νση Σπουδών σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι τις 20 Σεπτέμβρη όλα τα στοιχεία που αφορούν τις πολυήμερες εκδρομές των πέντε τελευταίων χρόνων!

Πρόκειται δηλαδή για τη συγκέντρωση ενός τεράστιου όγκου πληροφοριών μέσα σε ένα πιεστικό χρονικό πλαίσιο, καθώς τα σχολεία θα οργανώνονται για την έναρξη των μαθημάτων και δε διαθέτουν τα περισσότερα γραμματειακή υποστήριξη. Με την αφορμή μίας καταγγελίας, όλα τα σχολεία κηρύσσονται ύποπτα για παρανομίες ή παρατυπίες και αμφισβητείται η ακεραιότητα των εκπαιδευτικών. Εξάλλου, οι ΔΔΕ έχουν ελέγξει και έχουν εγκρίνει τις εκδρομές που πραγματοποιήθηκαν και διαθέτουν και όλα τα έγγραφα που ζητούνται.

Το Δ.Σ. της Α ΕΛΜΕ Κορινθίας θεωρεί υποτιμητική τη στάση αυτή του Υπουργείου απέναντι σε Διευθυντές, Συλλόγους Διδασκόντων και συνοδούς καθηγητές, οι οποίοι με αίσθημα ευθύνης, επειδή θεωρούν τις εκδρομές απαραίτητες για τη σχολική ζωή, τις οργανώνουν και συνοδεύουν τους μαθητές τους, παρόλο που δεν αμείβονται.

Το Υπουργείο Παιδείας είχε το χρόνο να διαμορφώσει το πλαίσιο των πολυήμερων εκδρομών έτσι ώστε να διασφαλίσει τη νομιμότητά τους και να μη ζητά αναδρομική διερεύνηση αυτών. 

Η Α Ε.Λ.Μ.Ε. Κορινθίας είναι πάντοτε υπέρ της διαφάνειας και των δημοκρατικών διαδικασιών. Εφόσον υπάρχει καταγγελία για συγκεκριμένο σχολείο ή σχολεία, είναι προφανές ότι πρέπει να διερευνηθεί. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν ανεχόμαστε να διασύρεται συνολικά ο κλάδος και να του επιβάλλονται παράλογες και απαιτητικές γραφειοκρατικές ενέργειες.Καλούμε την ΟΛΜΕ να πάρει θέση για την απόσυρση του εγγράφου και το Υπουργείο να το αποσύρει άμεσα.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΗΛΙΑΣ ΛΕΚΑΣ                               ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ