ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Θέμα: « Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΣΧΕΤ.: Φ.350/53/147271/E3/13-9-2016 ( ΑΔΑ: Ω5ΗΤ4653ΠΣ-Β2Γ ) 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκ μέρους συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων μέχρι και τη Δευτέρα 26-9-2016. 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 2016

Σχετικά με τις  εκλογές αιρετών εκπροσώπων στο
                                ΠΥΣΔΕ Ν.Κορινθίας


  Σε συνέχεια της αποστολής της σχετικής εγκυκλίου (ΑΔΑ: Ω5ΗΤ4653ΠΣ-Β2Γ ), ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι οι υποψηφιότητες για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΔΕ Ν. Κορινθίας θα πρέπει να έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά στο email της Δ.Δ.Ε. Ν. Κορινθίας το αργότερο μέχρι την Τρίτη 20/09/2016.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΛ


Το ΔΣ της Α ΕΛΜΕ Κορινθίας αναγκάζεται για άλλη μια φορά να επανέλθει στο ζήτημα των ολιγομελών τμημάτων στα ΕΠΑΛ. Μετά την κατάργηση των τομέων, κατά την διάρκεια  του καλοκαιριού, τώρα προωθείται και η κατάργηση ολιγομελών τμημάτων και μάλιστα σε τμήματα ιστορικής σημασίας για την περιοχή μας, τα οποία στηρίζουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας.

Τέτοιες αποφάσεις :
  • Υποβαθμίζουν το μορφωτικό δικαίωμα και το δικαίωμα επιλογής των μαθητών.
  • Συρρικνώνουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση σε μια εποχή που θα έπρεπε να ενισχυθεί, γιατί αποτελεί την κύρια διέξοδο για μόρφωση και επαγγελματική ειδίκευση των μαθητών, ιδίως πολλών από αυτών που ανήκουν στα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα.
  • Προκαλούν εργασιακή ανασφάλεια στους εκπαιδευτικούς.

Ζητάμε:
α) να εξασφαλιστεί το συνταγματικό δικαίωμα των μαθητών μας για πολλές επιλογές στη μόρφωση και την επαγγελματική εκπαίδευσή τους.
β) τη στήριξη της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τη λειτουργία όλων των τομέων και των ειδικοτήτων ,ακόμα και αν τα τμήματα είναι ολιγομελή.
γ) την πλήρη προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων των αντίστοιχων Τομέων.

                 Καλούμε τη Διοίκηση να σεβαστεί το σχετικό χρονοδιάγραμμα, που ο νόμος ορίζει,
         για τις μεταγραφές, έως 22/09/16,  με ευθύνη των Δ/ντων  των σχολείων και ως 30/9/16
         με ευθύνη των Δ/ντων Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση οι  οριστικές αποφάσεις να
         παρθούν μετά τις 30/09/2016.

Η.Δ. Δ.Σ. 20-9-2016

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ    Δ.Σ. 20/09/2016

  1. Ενημέρωση από σχολεία ευθύνης.
  2. Ενημέρωση από τους αιρετούς για την πορεία των υπηρεσιακών μεταβολών (διορισμοί αναπληρωτών, κενά κτλ).
  3. Ίδρυση Γυμνασίου Ε.Ε. στην περιοχή μας.
  4. ΕΠΑΛ
  5. Σχετικά με τα γεγονότα στην Κεφαλονιά.
  6. Φθινοπωρινή αιμοδοσία.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

Θέμα:  «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας &
           Β/θμιας Εκπ/σης»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών» (ΦΕΚ αρ. 1/3-1-2003 τ. Α’), σας γνωστοποιούμε τα εξής: