Η.Δ. Δ.Σ. 24-1-2017

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  Δ.Σ.  24 / 1/ 017


  1. Πάμε θέατρο- 10 γκρούπ.

  1. Χωροταξική κατανομή σχολείων.

  1. Θεματικές εβδομάδες.

  1. Ημερίδα για τα πνευματικά δικαιώματα.

     5)  ΙΕΠ- νέο λύκειο.
     6)  Κοπή πίτας.

     7)  Εκκρεμή ζητήματα.   
      


Το Δ.Σ. θα γίνει την Τρίτη, 24/1/2017, 20:30, στα Γραφεία της ΕΛΜΕ (Άργους 17). Γίνεται τακτικά κάθε δεύτερη Τρίτη την ίδια ώρα και έκτακτα όταν παρουσιαστεί ανάγκη. Η Η.Δ. στέλνεται έγκαιρα σε όλα τα σχολεία. Μετά το Δ.Σ., στέλνεται ενημερωτικό σημείωμα για τις αποφάσεις του. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές σε κάθε συνάδελφο για να τις παρακολουθήσει και να παρέμβει γραπτά ή προφορικά. Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος θέλει να βάλει κάποιο θέμα εκτός Η.Δ., πρέπει να το έχει στείλει στον Πρόεδρο με email από πριν και/ή να είναι στο ΔΣ στις 20:30..     
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


     ΗΛΙΑΣ ΛΕΚΚΑΣ                                                                               ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ

ΠΕΡΙ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Σχετικά με τη μαθητεία:

 Σε μια χώρα, όπου  οι μνημονιακές πολιτικές εδώ και 7 χρόνια αποδομούν στοχευμένα την παραγωγική της βάση, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην έκδοση, στα τέλη του Δεκέμβρη, του: «σχεδίου οδηγού εφαρμογής μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» υλοποιώντας στην πράξη τη  στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου για προσαρμογή της τεχνικής εκπαίδευσης στον εργασιακό μεσαίωνα των αναγκών της αγοράς μέσω της μαθητείας, όπως άλλωστε προβλέπεται και από το συνολικό θεσμικό πλαίσιο (ν.4386/ 11/05/2016 - Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις, ΕΣΠΑ 2014-2020 και 3ο μνημόνιο). Με βάση αυτό επιχειρείται η ενιαιοποίηση του χώρου της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης μέσω της εφαρμογής των δύο κύκλων σπουδών: του «δευτεροβάθμιου», που ανήκει στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και του κατ’ όνομα προαιρετικού «μεταλυκειακού έτους -τάξη μαθητείας» που ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Συγκεκριμένα για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» προβλέπεται 9μηνη μαθητεία στο χώρο εργασίας, 28 ωρών εβδομαδιαίως, τουλάχιστον 4 ημερών με εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας 7 ωρών στο ΕΠΑΛ ή ΕΚ. Η αμοιβή του μαθητευόμενου είναι ίση με το 75% του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη 17,12€  μεικτά με την συνολική «επιβάρυνση» του εργοδότη να ανέρχεται στα 9,35€ !!!. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορούν οι μαθητευόμενοι να παίρνουν βεβαίωση παρακολούθησης και μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διεξάγονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., πτυχίο επιπέδου 5, στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Στην πράξη με την εφαρμογή της μαθητείας το Υπουργείο Παιδείας επιδιώκει να:

1) Δώσει τους μαθητές βορά στις επιχειρήσεις ως δωρεάν (για τους εργοδότες) εργατικό προσωπικό. Να μαθητεύσουν στις κακοπληρωμένες, ελαστικές εργασιακές σχέσεις και στην υπακοή. Να μάθουν στο νέο πρότυπο εργασίας – σκλαβιάς, ανακύκλωσης της ανεργίας, χωρίς εργασιακά – συνδικαλιστικά δικαιώματα. Καμιά σχέση δεν έχει η προωθούμενη από το Υπουργείο μαθητεία με την εκπαίδευση.
2) Μειώσει συνολικά τις ώρες των μαθημάτων ειδικότητας στον δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών, «μεταφέροντάς» τες στο (κατ’ επίφαση) προαιρετικό έτος μαθητείας.
3) Μειώσει τις απαιτήσεις για υλικοτεχνικές υποδομές των Εργαστηρίων, στην κατεύθυνση του πιο φτηνού Επαγγελματικού Σχολείου.
4) Μειώσει τα τμήματα ειδικοτήτων και τομέων αφού θα μπορούν να «επιβιώσουν» μόνο αυτά  που θα εντάσσονται στην σύνδεση μέσω της μαθητείας με τις επιχειρήσεις .
5) Δημιουργήσει «πλεονάσματα» σε εκπαιδευτικό προσωπικό των ειδικοτήτων, που καλούνται να καλύψουν το ωράριό τους με  διάθεση ολική ή μερική στη μη τυπική εκπαίδευση στα πλαίσια της κινητικότητας.

Το εκπαιδευτικό κίνημα οφείλει να αντιπαλέψει αυτές τις πολιτικές διεκδικώντας: Ένα σχολείο 12χρονης, ενιαίας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, για να φοιτούν και να μορφώνονται όλα τα παιδιά.  Με τους απόφοιτους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης να έχουν ξεκάθαρα Επαγγελματικά δικαιώματα και τη δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με μέτρα στήριξης. Αλλά και θα μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση αξιοπρεπούς εργασίας με πλήρη δικαιώματα κι όχι σκλαβιάς και ανεργίας.
Διεκδικούμε άμεσα την καλυτέρευση των μορφωτικών και εργασιακών όρων μαθητών και εκπαιδευτικών.
Φραγμός στο νέο εργασιακό μεσαίωνα μέσω μαθητείας.
 Καμιά μείωση οργανικών θέσεων– οργανικές τοποθετήσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς στη δημόσια εκπαίδευση. Καμιά υποχρεωτική μετακίνηση εκπαιδευτικού. Όχι στους εκπαιδευτικούς λάστιχο.
Καμιά συγχώνευση, κατάργηση τμημάτων, σχολείων, ειδικοτήτων. 20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις και 10 στα εργαστήρια. Αναβάθμιση και ανανέωση εργαστηριακού εξοπλισμού. Κάθε μαθητής/τρια να έχει δυνατότητα παρακολούθησης της ειδικότητας που επιλέγει στο ΕΠΑΛ της περιοχής του.
Επαγγελματικά δικαιώματα στους τίτλους σπουδών. Όχι στην κερδοσκοπία των πιστοποιήσεων.
  Πλήρη δικαιώματα σε όλους τους εργαζομένους. Ίση αμοιβή για ίση εργασία.

.       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΗΛΙΑΣ ΛΕΚΚΑΣ                                                                            ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σχετικά με τις Δημιουργικές Εργασίες

Το Υπουργείο Παιδείας, μετά τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας πολιτικής του ηγεσίας πριν τις Γιορτές, συνεχίζει να υλοποιεί τις ήδη ειλημμένες αποφάσεις της κυβέρνησης για την Παιδεία και τη ριζική αναδιάρθρωση της δομής του Δημόσιου Σχολείου. Αυτά τα μέτρα είναι πολλά και αφορούν άμεσα την Περιγραφική Αξιολόγηση των μαθητών στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση,  τη Μαθητεία στα ΕΠΑΛ, τη λειτουργία των Ολιγομελών τμημάτων, τη Θεματική Εβδομάδα και τις Δημιουργικές Εργασίες στο Λύκειο. Στη συνέχεια, ο υπουργός δήλωσε ότι  μέχρι τον Μάρτιο οι νομοθετικές ρυθμίσεις για το Λύκειο με βάση τα πορίσματα του Εθνικού διαλόγου θα είναι έτοιμες, δηλαδή, οι αλλαγές στη Β΄ και Γ΄ τάξη Λυκείου για Εθνικό Απολυτήριο και Πανελλαδικές, η Αξιολόγηση στελεχών, η Αυτοαξιολόγηση κι η Αυτονομία της Σχολικής Μονάδας, οι ριζικές αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα και στις αναθέσεις μαθημάτων και οι αλλαγές στις υπηρεσιακές μεταβολές με παρεμβάσεις και στα ΠΔ 50 και 100.

Ειδικά για τις Δημιουργικές Εργασίες το ΔΣ της Α ΕΛΜΕ Κορινθίας έχει να επισημάνει τα εξής:

Οι εργασίες των μαθητών είναι μια μορφή μάθησης που οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν, στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνθηκών, της διδακτέας ύλης, του ωρολογίου προγράμματος, της παιδαγωγικής ευθύνης και ελευθερίας τους. Ως εκπαιδευτικοί όχι μόνο δεν διαφωνούμε με εναλλακτικές μορφές μάθησης των μαθητών αλλά επιμένουμε στην ύπαρξη προϋποθέσεων ώστε να αναπτυχθεί η κριτική και δημιουργική ικανότητα των μαθητών και η διεύρυνση των γνώσεων τους.
Η υποχρεωτικότητα και η προχειρότητα εισαγωγής των «δημιουργικών εργασιών» στην Α’ και Β’ τάξη Λυκείου στη φετινή χρονιά, προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η σχετική εγκύκλιος εστάλη στα σχολεία στις 23/12/2016! με θέμα:
Οδηγίες για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο (άρθρο 8 του Π.Δ. 46/2016) για το σχολικό έτος 2016-2017
 Επισημαίνουμε ότι δεν έχει προηγηθεί καμία ενημέρωση. Στα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων που έχουν σταλεί από το Υπουργείο, δεν υπάρχει καμία αναφορά για υποχρεωτικές εργασίες και καμία ελάφρυνση στη διδακτέα ύλη. Την ώρα που οι εκπαιδευτικοί μοχθούν για την ολοκλήρωση και την αφομοίωση της ύλης από τους μαθητές επιβάλλεται επιπροσθέτως και η υποχρεωτική εκπόνηση εργασιών, χωρίς να αλλάζει τίποτε από τον μέχρι τώρα τρόπο εξέτασης και γενικότερα λειτουργίας του Λυκείου.
Ο κλάδος μας έχει επεξεργασθεί θέσεις για την αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος, προς την κατεύθυνση του ενιαίου σχολείου, της ολοκληρωμένης μόρφωσης των μαθητών, της ανάπτυξης κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας. Προτείνουμε οι εργασίες να είναι οργανικά ενταγμένες στο μάθημα, να μην έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και να εκπονούνται κατόπιν επιλογής από εκπαιδευτικούς και μαθητές, στο πλαίσιο ευρύτερων αλλαγών κατάργησης της στείρας απομνημόνευσης, ελάφρυνσης της ύλης, εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας και εξέτασης, αποδυνάμωσης του ατομικιστικού ανταγωνισμού και της παραπαιδείας. Προτείνουμε οι εργασίες να μην αποτελούν άλλο ένα εργαλείο κατάταξης των μαθητών μας, όπου στους ατομικούς τους φακέλους θα μπαίνουν οι εργασίες, που αξιολογούνται θετικά. Όσων δεν θα αξιολογούνται θετικά, δεν θα μπαίνουν…. και οι άδειοι φάκελοι θα λένε πολλά αρνητικά στο κυνήγι της γραφειοκρατικής αριστείας.
Απαιτούμε την άμεση κατάργηση των υποχρεωτικών εργασιών στην Α’ και Β’ Λυκείου, που με το ασφυκτικό χρονικό περιθώριο (μόνο το Β Τετράμηνο) και την προχειρότητα που πάνε να εφαρμοστούν οδηγούν όχι στη δημιουργικότητα, αλλά στην αντίθετη κατεύθυνση, προς την τυπικότητα, τη συρραφή αντιγραφών και την ευτέλεια.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ καλεί το ΔΣ της ΟΛΜΕ να προχωρήσει άμεσα σε αποφάσεις, που θα οδηγούν σε ενέργειες και δράσεις ώστε να αντιμετωπιστεί όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται αυτό το ζήτημα αλλά και όλο πλέγμα των αλλαγών, που προωθείται σε όλο το φάσμα της Εκπαίδευσης. Είναι αναγκαίο σε αυτήν τη φάση να οριστούν νέες Γενικές Συνελεύσεις και Συνέλευση εκπροσώπων των ΕΛΜΕ, ώστε να οργανωθεί η πάλη και ο αγώνας του κλάδου.


      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


     ΗΛΙΑΣ ΛΕΚΚΑΣ                                                                            ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Συνάδελφοι/ισσες
Όπως γνωρίζετε , μετά την πρωτοβουλία της ΟΛΜΕ για συγκέντρωση αιτήσεων αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης  και παράδοσή τους στο ΓΛΚ, των συναδέλφων που το επιθυμούσαν , προκειμένου να εξασφαλίσουν αριθμό πρωτοκόλλου πριν τις 31-12-2016, ενημερώσαμε τις σχολικές μονάδες  της Α’ ΕΛΜΕ Κορινθίας με πλήρη ανακοίνωση και αρκετά σχολεία τα οποία επισκεφθήκαμε.
Έως 22-12-2016 συγκεντρώσαμε 72 αιτήσεις συναδέλφων τις οποίες αποστείλαμε με ταχυμεταφορά στις 23-12-2016 ,  παραδόθηκαν στα γραφεία της ΟΛΜΕ στις 27-12-2016 και μαζί με μεγάλο αριθμό αιτήσεων από όλη τη χώρα παραδόθηκαν εμπρόθεσμα στο Γενικό Λογιστήριο Του Κράτους.
Λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων η αποστολή αριθμού πρωτοκόλλου θα πάρει κάποιο χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό η ΟΛΜΕ μας ενημέρωσε ότι: περί τα μέσα Ιανουαρίου θα γίνει νέα συνάντηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ με το ΓΛΚ για να ενημερωθούμε για την εξέλιξη των αιτήσεων και της διαδικασίας.
Έτσι λοιπόν, όσοι συνάδελφοι είχαν σκοπό να στείλουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά για τις αιτήσεις τους, αυτό ας το πράξουν αφού λάβουν τον αριθμό πρωτοκόλλου, για τον οποίο βεβαίως θα σας ενημερώσουμε αμέσως όταν έχουμε σχετική από την ΟΛΜΕ ενημέρωση.

.       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΗΛΙΑΣ ΛΕΚΚΑΣ                                                                            ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΕΠΑΛ

Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
e-mail:olme@otenet.gr Aθήνα, 13/1/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Να μην κλείσει κανένα τμήμα – τομέας – ειδικότητα των ΕΠΑΛ στα μέσα της χρονιάς!
Στα τέλη του Γενάρη ολοκληρώνεται το πρώτο τετράμηνο για όλα τα σχολεία της χώρας. Σύμφωνα με την από τις 24/6/2016 υπουργική απόφαση 103539/Δ4 του πρώην υπουργού Παιδείας Ν. Φίλη, επιβάλλεται μια “κρυφή” αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνη ρήτρα που αφορά όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή “εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του μαθητή είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο μαθητής χαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών και δεν λαμβάνεται υπόψη α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών.
Έτσι σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη  όλα τα ΕΠΑΛ βρίσκονται μπροστά σε μια νέα απειλή. Η εφαρμογή της παραπάνω εγκυκλίου θα φέρει αντιμέτωπα τα ΕΠΑΛ με ένα νέο κύμα συγχωνεύσεων τμημάτων ακόμα και καταργήσεων τομέων και ειδικοτήτων στα μισά της χρονιάς! Η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης και το ενδεχόμενο κύμα συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμημάτων και τομέων θα σημάνει μοιραία την βίαιη ανακατανομή ακόμα και εκδίωξη μαθητών από το σχολείο που φοιτούν, όμοια με αυτή που βίωσαν στις αρχές της σχολικής χρονιάς. Ταυτόχρονα θα σημάνει νέα διόγκωση των τμημάτων που σημαίνει παραπέρα υποβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Τέλος θα δημιουργήσει υποχρεωτικά και νέο κύμα εκτοπίσεων και μετακινήσεων εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο για να καλύψουν το πολύπαθο ωράριό τους.
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί άμεσα το υπουργείο και τη Διοίκηση να μην προχωρήσουν στην εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης η οποία θα δημιουργήσει τεράστια αναστάτωση στους μαθητές των ΕΠΑΛ και τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε αυτά. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στη νέα απειλή που στέκει πάνω από τα σχολεία όλης της χώρας να πάρει σάρκα και οστά.
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί τις ΕΛΜΕ να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες και μέτρα για να υπερασπίσουν τα ΕΠΑΛ, τα παιδιά και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Καλούμε τις ΕΛΜΕ πανελλαδικά την Πέμπτη 19 Γενάρη 2017 να πραγματοποιήσουν μαζικές παραστάσεις διαμαρτυρίας στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης ή στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να αποτρέψουν το ενδεχόμενο νέου κύματος συγχωνεύσεων και κλεισίματος τμημάτων.

Ειδικά για την Αττική, η συγκέντρωση θα γίνει την Πέμπτη 19 Γενάρη 2017 στη 1 μ.μ. στην Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ και ΔΕ Αττικής (Τσόχα 15-17).

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ

Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να προσφέρουν αιμοπετάλια σε στενό συγγενικό πρόσωπο συναδέλφου που τα έχει άμεση ανάγκη, να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα:
2741039747 – 6949452482 -  6973982113.
Απαραίτητη προυπόθεση για τους δότες-όπως τονίζεται από τους θεράποντες ιατρούς-να είναι κάτω των 55 ετών, υγιείς και να μη λαμβάνουν κανένα φάρμακο.
Ενημερώνουμε επίσης, ότι ο έλεγχος του δότη θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, με έξοδα της οικογένειας της ασθενούς.

  
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      ΗΛΙΑΣ ΛΕΚΚΑΣ                                                                        ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥΣχετικά με τις προγραμματικές δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας

Ο υπουργός Παιδείας στις προγραμματικές του δηλώσεις, στις 14/12 ξεκαθάρισε πως χρονοδιάγραμμα μόνιμων διορισμών δεν υπάρχει, παραπέμποντας οποιαδήποτε συζήτηση στην έκβαση των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς.

Για μια ακόμα φορά αναφέρθηκε στην «αυτοαξιολόγηση» της σχολικής μονάδας, στην αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης καθώς και στη «σχολική αυτονομία», που είναι στις άμεσες προτεραιότητες του υπουργείου, καθώς άλλωστε αποτελούν μνημονιακές δεσμεύσεις της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Δεσμεύσεις απόλυτα εναρμονισμένες στο πλαίσιο των αντιεκπαιδευτικών αναδιαρθρώσεων που στοχεύουν να φορτώσουν τις ευθύνες, για τα κακώς κείμενα στην εκπαίδευση, στη πλάτη των εκπαιδευτικών. 

Ειδικότερα για την ΔΕ αναφέρθηκε σε αλλαγές στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, στη θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου και σε αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. «Μεταρρυθμίσεις» που παραπέμπουν ευθέως στο πόρισμα της επιτροπής Λιάκου, το οποίο έχει απορριφθεί από την Ομοσπονδία μας ως απαράδεκτο.

Σε απόλυτη ταύτιση με την έκθεση του ΟΟΣΑ (2011) και σε αναμονή της μεσοπρόθεσμης έκθεσης, κατόπιν παραγγελίας της κυβέρνησης, αλλά και των κατευθύνσεων της ΕΕ, ο υπουργός μίλησε για: «ορθολογική και προγραμματισμένη διαχείριση των υλικών και ανθρώπινων πόρων». Μάλλον έτσι αντιλαμβάνεται η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας την εργασιακή ανασφάλεια των συναδέλφων και την οικονομική ασφυξία των σχολείων λόγω της υποχρηματοδότησης. 

Για την ΤΕΕ οι εξαγγελίες του κ. Μπαξεβανάκη περί της «ολιστικής αντίληψης» δηλαδή της ενιαιοποίησης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στην στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου για φθηνό εργατικό δυναμικό μέσω της μαθητείας.

Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι πολιτικές της ΕΕ και του ΟΟΣΑ υποβάθμισαν όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουν να υποβαθμίζουν το Δημόσιο Σχολείο. Γνωρίζουμε ότι οι μνημονιακές κυβερνήσεις λειτουργούν ως ιμάντας μεταφοράς αυτών των κατευθύνσεων και για αυτό, για άλλη μια φορά, ο οργανωμένος κλάδος θα αντιπαλέψει αυτές τις πολιτικές στηρίζοντας με τους αγώνες του το Δημόσιο Σχολείο, για πραγματικά δημόσια δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, για σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους.          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
        ΗΛΙΑΣ ΛΕΚΚΑΣ                                                                                 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σχετικά με την  πιλοτική εφαρμογή της Περιγραφικής Αξιολόγησης.             
  Να μη συμμετάσχουν οι συνάδελφοι.
Με αφορμή την εγκύκλιο που απέστειλε το ΙΕΠ στις σχολικές μονάδες  με θέμα «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση», επισημαίνουμε τα εξής:
 Οι σύλλογοι διδασκόντων καλούνται να αποφασίσουν τη συμμετοχή τους στην πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος του οποίου δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο και το πλαίσιο. Το υποστηρικτικό – επιμορφωτικό υλικό θα διαμορφωθεί, οι σύμβουλοι θα επιμορφωθούν το Γενάρη, ενώ σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δίνονται από το ΙΕΠ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης οι σύλλογοι διδασκόντων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους με βάση το υλικό και τις οδηγίες που θα τους δοθούν! Με άλλα λόγια, το Υπουργείο Παιδείας ζητά τη συμφωνία των εκπαιδευτικών σε ένα σύστημα αξιολόγησης αλλά και διδασκαλίας που δεν τους έχει κοινοποιηθεί!
 Στην πρόσκληση είναι ξεκάθαρο ότι η περιγραφική αξιολόγηση θα εφαρμοστεί παράλληλα με την υπάρχουσα ποσοτική αξιολόγηση/βαθμολόγηση.
Δημιουργείται το ερώτημα για το κατά πόσο η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών θα συνδεθεί με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας η οποία είναι στους άμεσους στόχους του υπουργείου Παιδείας αλλά και στα προαπαιτούμενα από την τρόικα, μαζί με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης μαθητών καθώς και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα (επιτεύγματα και πρόοδος μαθητών, ατομική και κοινωνική ανάπτυξη μαθητών) είναι στους βασικούς δείκτες της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας με βάση τα προηγούμενα νομοθετικά πλαίσια, τα οποία επισημαίνουμε ότι δεν έχουν καταργηθεί. Η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών αποτελεί έτσι κι αλλιώς  άλλο ένα μεθοδολογικό εργαλείο συλλογής δεδομένων για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Το νεφελώδες και απροσδιόριστο πλαίσιο της πρόσκλησης γεννά πλήθος ερωτημάτων για μια πιθανή εκούσα/άκουσα εμπλοκή των συμμετεχόντων σε επόμενες διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, για οργάνωση σεμιναρίων εκτός εργασιακού χρόνου ή ακόμα και για απορρόφηση, από το υπουργείο, κάποιων κονδυλίων από προγράμματα ΕΣΠΑ.
Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι η συμμετοχή είναι εθελοντική το ΔΣ της Α ΕΛΜΕ Κορινθίας   καλεί τους συλλόγους διδασκόντων να μην μπουν σε μια διαδικασία της οποίας ούτε το πλαίσιο ούτε το περιεχόμενο γνωρίζουν.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΗΛΙΑΣ ΛΕΚΚΑΣ                                                          ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ