Η.Δ. Δ.Σ 14-3-2017

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  Δ.Σ.  14 / 3/ 2017


  1. ΑΙΤΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

     2)  ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

     3) ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
  1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

5)  ΕΚΚΡΕΜΗ ΘΕΜΑΤΑ

Το Δ.Σ. θα γίνει την Τρίτη, 14/3 /2017, 20:30, στα Γραφεία της ΕΛΜΕ (Άργους 17). Γίνεται τακτικά κάθε δεύτερη Τρίτη την ίδια ώρα και έκτακτα όταν παρουσιαστεί ανάγκη. Η Η.Δ. στέλνεται έγκαιρα σε όλα τα σχολεία. Μετά το Δ.Σ., στέλνεται ενημερωτικό σημείωμα για τις αποφάσεις του. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές σε κάθε συνάδελφο για να τις παρακολουθήσει και να παρέμβει γραπτά ή προφορικά. Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος θέλει να βάλει κάποιο θέμα εκτός Η.Δ., πρέπει να το έχει στείλει στον Πρόεδρο με email από πριν και/ή να είναι στο ΔΣ στις 20:30..     
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


     ΗΛΙΑΣ ΛΕΚΚΑΣ                                                                               ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ

ΑΠΟ ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

Η ΟΛΜΕ ενημερώνει τις ΕΛΜΕ ότι τις άδειες των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στις Περιφερειακές Ημερίδες της Ομοσπονδία τις εκδίδουν οι οικείοι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και όχι οι Περιφερειακοί Διευθυντές ΠΕ και ΔΕ με βάση την ισχύουσα νομοθεσία την οποία σας επισυνάπτουμε μαζί με το διαβιβαστικό που ακολουθεί

ΣΥΛΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ.
Μετά την απαίτηση από τους σχολικούς συμβούλους και την υπεύθυνη επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης ΔΕ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π&Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  , για αποστολή των θεμάτων όλων των διαγωνισμάτων των τετραμήνων  και μάλιστα από πολλούς σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή συμβατή με τις νέες τεχνολογίες δεχθήκαμε έντονα ερωτήματα και γίναμε δέκτες των προβληματισμών πολλών συναδέλφων.
Αφού εξετάσαμε το ζήτημα διατυπώνουμε τις επιφυλάξεις  ως προς :
Την νομιμότητα της συλλογής των θεμάτων.
Τους κινδύνους ηλεκτρονικών ή άλλων αλλοιώσεων κατά τη διαδικασία συλλογής και αποθήκευσής τους.
Το θέμα του σεβασμού στην πνευματική εργασία και ιδιοκτησία.
Τον κίνδυνο παρερμηνειών (ως προς το βαθμό δυσκολίας ή άλλων) των εκφωνήσεων.
Τον κίνδυνο άγνωστης μελλοντικής χρήσης αφού οι υπεύθυνοι  σε κάθε τομέα κάποια στιγμή αντικαθίστανται.
Τον κίνδυνο να υποπέσουν σε χέρια τρίτων αφού η αποστολή και η φύλαξη δεν μπορεί να διασφαλιστεί.
Σε κάθε περίπτωση η συνεργασία εκπαιδευτικών και σχολικών συμβούλων στη διαμόρφωση δειγματικών  κριτηρίων αξιολόγησης  και η διδακτική εκτίμηση προτεινόμενων θεμάτων εξετάσεων είναι αναντίρρητη, ωστόσο προϋποθέτει άμεση επικοινωνία .
Ο οποιοσδήποτε ανατροφοδοτικός ή άλλος έλεγχος καλό θα ήταν να πραγματοποιείται κατά περίπτωση και όχι καθολικά.
Με βάση τα παραπάνω καταλήγουμε στην πρόταση τα θέματα των διαγωνισμάτων των τετραμήνων να τηρούνται σε κάθε σχολική μονάδα σε κλειστούς φακέλους διαθέσιμους σε κάθε νόμιμη επεξεργασία .

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΗΛΙΑΣ ΛΕΚΚΑΣ                                                                                   ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ

ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Σχετικά με τη χωροταξική κατανομή                     
                
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι στις  21-2-2017 το Δ.Σ. της Α ΕΛΜΕ έλαβε, μέσω mail , κείμενο – απόφαση του συλλόγου διδασκόντων του 1ου ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  σχετικά με τη νέα χωροταξική κατανομή των μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης. Το ζήτημα συζητήθηκε εκτενώς κατά τη διάρκεια του Δ.Σ.  της Α ΕΛΜΕ στις 28-2-2017 και επί του θέματος το Δ.Σ. τοποθετείται ως εξής:
Ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι το κυρίαρχο συλλογικό όργανο σε μια σχολική μονάδα. Ως εκ τούτου, το  σωματείο μας , ως πάγια θέση του , υπερασπίζεται το δικαίωμα του Συλλόγου  να εκφράζει την άποψη του σε θέματα που κρίνει ότι αφορούν τη λειτουργία του σχολείου και μάλιστα, όταν η άποψη αυτή είναι επαρκώς τεκμηριωμένη. Επομένως, καλούμε τους παραλήπτες του κειμένου των συναδέλφων του 1ου ΓΕΛ - και ειδικά τη Διοίκηση - να το λάβουν  πολύ σοβαρά υπόψιν τους (όπως βέβαια και κάθε κείμενο Συλλόγου Διδασκόντων το οποίο κοινοποιείται).
Σε ό,τι αφορά γενικότερα το ζήτημα της χωροταξικής κατανομής  , πρέπει να γίνει σαφές ότι, πέρα από οποιοδήποτε νομικό πλαίσιο την καθορίζει , είναι ζωτικής σημασίας για το συμφέρον πρώτα και κύρια των μαθητών μας , να επιδιώκεται η κατά το δυνατόν ισόρροπη κατανομή του μαθητικού δυναμικού, ώστε να μην έχουμε πολυάριθμα τμήματα σε ορισμένα σχολεία και ολιγάριθμα τμήματα σε άλλα. Το γεγονός αυτό αυξάνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες και επιδεινώνει τις  ήδη βεβαρημένες συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου οδηγώντας έτσι  σε καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών,  σε πιθανή κατάργηση οργανικών θέσεων και τελικά σε συγχωνεύσεις ή ακόμα και καταργήσεις ολόκληρων σχολικών μονάδων.
Γι αυτό, καλούμε τη Διοίκηση, όταν προτίθεται να προωθήσει αλλαγές στην υφιστάμενη χωροταξική κατανομή, να λαμβάνει υπόψιν της τα παρακάτω:
α) Πριν από οποιαδήποτε λήψη οριστικής απόφασης να έχει προηγηθεί διαβούλευση για το ζήτημα –με πρωτοβουλία της Διοίκησης- όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (ΕΛΜΕ, Σύλλογοι Κηδεμόνων, Δημοτικές Αρχές κτλ) να έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν και οι θέσεις αυτές να ληφθούν υπόψιν στην έκδοση της απόφασης.
β) Δεν είναι  σωστό (κατά την άποψη μας) να παρέχεται η δυνατότητα  στους μαθητές κάποιων συγκεκριμένων περιοχών να επιλέγουν  ελεύθερα  τη σχολική μονάδα εγγραφής τους. Η ελεύθερη επιλογή δημιουργεί ανταγωνισμό μεταξύ των   σχολείων και ανοίγει το δρόμο για σχολεία πολλών και διαφορετικών ταχυτήτων. Μια διοικητική απόφαση δεν μπορεί να περιέχει  «γκρίζες ζώνες» , ούτε να κάνει διακρίσεις.  Κυρίως όμως δεν πρέπει να δημιουργεί νομικό προηγούμενο  που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω    αποσταθεροποίηση της κατάστασης.
γ) Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η νέα χωροταξική κατανομή να μην διαταράσσει  το εργασιακό status  των συναδέλφων  που  έχουν οργανική θέση ή συμπληρώνουν ωράριο στα σχολεία που  επηρεάζονται (όπως θα συμβεί στο 1ο ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ,σύμφωνα με την εκτίμηση των συναδέλφων).
δ) Οι πολλές ανακοινοποιησεις  -από την  πλευρά της Διοίκησης- μιας απόφασης, είτε αφορά χωροταξική κατανομή είτε οτιδήποτε άλλο, δημιουργεί ερωτηματικά τόσο  για την  αξιοπιστία της ίδιας της απόφασης όσο και για τις συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνεται αυτή και καλό είναι να αποφεύγονται.         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΗΛΙΑΣ ΛΕΚΚΑΣ                                                                              ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΕΡΤ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ

Το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας στο πλαίσιο της υποστήριξης και προώθησης των πολιτιστικών θεμάτων σε τοπικό επίπεδο και σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση διοργανώνει και σας προσκαλεί στην συναυλία με την χορωδία της ΕΡΤ, το Σάββατο 04/03/17 στο αμφιθέατρο Περίανδρος ο Κορίνθιος στο 4ο ΓΕ.Λ. Κορίνθου και ώρα 07:30μ.μ.. Η εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Η όλη εκδήλωση σχεδιάζεται και υλοποιείται από την Υπεύθυνη του Τμήματος Σχολικών Δραστηριοτήτων Κορινθίας κας Αναστασίας Τσαπάλου, μουσικό.Την εκδήλωση στηρίζει η Α’ Ε.Λ.Μ.Ε. Κορινθίας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η.Δ. ΔΣ. 28-2-2017

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  Δ.Σ.  28 / 2/ 2017


  1. Σχετικά με τη  συνέλευση προέδρων Ελμέ.

     2)  Ειδική αγωγή.

     3)  Εγκύκλιος μεταθέσεων.

4)  Ερώτημα συναδέλφου .

  1. Αιμοδοσία.

  1. Αποστολή θεμάτων τετραμήνων.

  1. Xωροταξική κατανομή.

  1. Συναυλία χορωδίας της ΕΡΤ

9)   Εκδρομή Α Ελμέ.       

                     
      

Το Δ.Σ. θα γίνει την Τρίτη, 28/2/2017, 20:30, στα Γραφεία της ΕΛΜΕ (Άργους 17). Γίνεται τακτικά κάθε δεύτερη Τρίτη την ίδια ώρα και έκτακτα όταν παρουσιαστεί ανάγκη. Η Η.Δ. στέλνεται έγκαιρα σε όλα τα σχολεία. Μετά το Δ.Σ., στέλνεται ενημερωτικό σημείωμα για τις αποφάσεις του. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές σε κάθε συνάδελφο για να τις παρακολουθήσει και να παρέμβει γραπτά ή προφορικά. Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος θέλει να βάλει κάποιο θέμα εκτός Η.Δ., πρέπει να το έχει στείλει στον Πρόεδρο με email από πριν και/ή να είναι στο ΔΣ στις 20:30..     
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


     ΗΛΙΑΣ ΛΕΚΚΑΣ                                                                               ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ύστερα από την απόφαση της Γ. Συνέλευσης προέδρων των Ελμέ στις 18/2/2017 για συνδικαλιστική κάλυψη εκτός από τις Δημιουργικές εργασίες και για την Θεματική εβδομάδα, το ΔΣ της Α Ελμέ Κορινθίας καλεί τους συναδέλφους και τους συλλόγους διδασκόντων να απορρίψουν τις συγκεκριμμένες εγκυκλίους.
Οι σύλλογοι που ήδη πήραν αποφάσεις υλοποίησης των εγκυκλίων να συνεδριάσουν ξανά, αφού ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι για την απόφαση του κλάδου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


     ΗΛΙΑΣ ΛΕΚΚΑΣ                                                                            ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ  ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017
           ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ  (από 16-2-2017 έως 28-2-2017)             
Σας ενημερώνουμε για την έναρξη των αιτήσεων για τις μεταθέσεις 2016-2017. Οι αιτήσεις μετάθεσης κατά το τρέχον έτος θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από 16-2-2017 έως 28-2-2017 από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr). Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούμε για την πρόσβασή μας στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Αναλυτικές οδηγίες του τρόπου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αναφέρονται στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» που έχει αναρτηθεί στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.


Ολη η εγκύκλιος εδώ:
http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/26925-16-02-17-egkyklios-metatheseon-ekpaideftikon-defterovathmias-ekpaidefsis-sxolikoy-etous-2016-2017
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     ΗΛΙΑΣ ΛΕΚΚΑΣ                                                                            ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τοποθετήσεις αρκετών συναδέλφων στην έκτακτη γενική συνέλευση του κλάδου, που πραγματοποιήθηκε στις 15-2-2017 σχετικά με την εγκύκλιο του Υπουργείου για τη θεματική εβδομάδα και ενόψει της Γενικής Συνέλευσης των προέδρων των ΕΛΜΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 18-2-2017 και στην οποία θα προτείνουμε την άμεση απόσυρση της παραπάνω εγκυκλίου και την πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη από την ΟΛΜΕ για τους συναδέλφους και τους συλλόγους των καθηγητών που δε θα υλοποιήσουν τη συγκεκριμένη εγκύκλιο, προτείνουμε το παρακάτω σχέδιο απόφασης,το οποίο κάθε σύλλογος μπορεί να το εμπλουτίσει με βάση τα δικά του δεδομένα. 

Υ.Γ: Επισυνάπτεται το προτεινόμενο σχέδιο απόφασης.
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ο Σύλλογος διδασκόντων του ………………………….. κατά τη συνεδρίασή του συζήτησε την εγκύκλιο του υπουργείου παιδείας για την θεματική εβδομάδα. Κατά τη συζήτηση διατυπώθηκαν προβληματισμοί και ενστάσεις.
Οι ενότητες που καλύπτει η θεματική εβδομάδα, είναι αντικείμενο μαθημάτων που διδάσκονται στο σχολείο (οικιακή οικονομία, βιολογία, γλώσσα – κοινωνική και πολιτική αγωγή), οι ώρες μάλιστα των οποίων μειώθηκαν πρόσφατα από το υπουργείο. Ακόμη, η θεματολογία αυτή εντασσόταν και στο μάθημα των Βιωματικών Δράσεων, το οποίο επίσης καταργήθηκε από το υπουργείο. Συνεπώς, έχουμε αντικατάσταση διδακτικών ωρών εκπαιδευτικών, από μια παράλληλη δραστηριότητα, η οποία μάλιστα επιβαρύνεται από μια αχρείαστη γραφειοκρατική δουλειά.
Τα θέματα αυτά, ως σοβαρότατα για την εφηβική ηλικία, αντιμετωπίζονταν μέχρι τώρα από τα διδασκόμενα αντικείμενα, τα οποία έχουν μία συνέχεια και εσωτερική λογική. Η προτεινόμενη “θεματική εβδομάδα” αποκόπτει τα ζητήματα αυτά από τη βασική και συγκροτημένη διδασκαλία, αντικαθιστά το αντικείμενο με το θέμα κι ακόμη χειρότερα, με το “πρόγραμμα”. Οι μαθητές/ριες θα «βομβαρδίζονται» στη διάρκεια της εβδομάδας αυτής με σκόρπιες πληροφορίες χωρίς την απαραίτητη συζήτηση, ανατροφοδότηση και τελικά αφομοίωση, που επιτυγχάνεται μόνο μέσα από την συνεχή, συστηματική, ενσωματωμένη στη σχολική ζωή διδασκαλία και δραστηριότητα.
Στο πνεύμα των παραπάνω, είναι προβληματικό ότι οι δράσεις της “θεματικής εβδομάδας” υλοποιούνται από εκπαιδευτικούς που το γνωστικό τους αντικείμενο δεν έχει απαραίτητα σχέση με την προτεινόμενη θεματολογία. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί στην καταφυγή στο προτεινόμενο από το ΙΕΠ υλικό, που προέρχεται και από επιχειρήσεις και ΜΚΟ, γεγονός που δεν είναι μόνο προβληματικό από επιστημονικής άποψης, αλλά προκαλεί και σκέψεις για το ίδιο το μέλλον του χαρακτήρα του Δημόσιου Σχολείου.
Εξαιρετικά ανησυχητική είναι η παράμετρος της αξιολόγησης, η οποία δεν αφορά στην κριτική αποτίμηση των δράσεων, αλλά στο πώς υλοποιήθηκε το πρόγραμμα από το κάθε σχολείο. Η λογική του προγράμματος κινείται στη γραμμή της επανόδου της κακόφημης “αξιολόγησης” που ο κόσμος της εκπαίδευσης απέρριψε με συντριπτικά επιχειρήματα και αγώνες.
Τέλος, στο καθαρά πρακτικό μέρος, η αναπροσαρμογή του σχολικού προγράμματος, και μάλιστα με ανακοίνωση στο μέσο της χρονιάς, ανατρέπει τον προγραμματισμό του σχολείου και του κάθε εκπαιδευτικού ξεχωριστά.

Λαμβάνοντας υπόψη του όλα τα παραπάνω ο Σύλλογος Διδασκόντων του ………………………………………… αποφάσισε να συνεχίσει την εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με το πρόγραμμά του, με την αυτονόητη για εκπαιδευτικούς ευαισθησία, εντάσσοντας, άρα, όπου και όταν αυτό είναι εφικτό, στοιχεία της προτεινόμενης θεματολογίας στα αντίστοιχα μαθήματα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Μετά τις διαμαρτυρίες των τελευταίων μηνών για την εξαίρεση των εκπαιδευτικών από την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα , στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε αυτή την εβδομάδα στη βουλή εντάχθηκε και η ρύθμιση αυτή. Έτσι, έστω και μόνο βαθμολογικά, αρχίζει να ανοίγει ο δρόμος για την αναγνώριση της εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και για τους εκπαιδευτικούς.
Για μια ακόμη φορά αγωνιστήκαμε για να γίνει πράξη ένα ακόμη δικαίωμα  που έπρεπε να είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητο!
 Με το άρθρο 9 -το οποίο παραθέτουμε υπογραμμίζοντας τα κύρια σημεία του- αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που συνίσταται σε:
αα) άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή απασχόληση με έμμισθη εντολή ή/και
ββ) εξαρτημένη μισθωτή εργασία
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν οργανικά. Η αίτηση, προκειμένου να εξετασθεί, πρέπει να συνοδεύεται από τα αναφερόμενα  δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις αναγνώρισης παραπέμπονται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση.
Αναμένουμε στο προσεχές χρονικό διάστημα οι ΔΙΔΕ να δεχθούν τις αιτήσεις των συναδέλφων που πληρούν τις προϋποθέσεις , τα υπηρεσιακά συμβούλια να εξετάσουν τα δικαιολογητικά και τα  αρμόδια όργανα να εκδώσουν τις σχετικές αποφάσεις.
Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει και στη μισθολογική αναγνώριση του χρόνου αυτού.


       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΗΛΙΑΣ ΛΕΚΚΑΣ                                                                                   ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ
Οι ρυθμίσεις για τη βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών
Άρθρο 9
Βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας
1. Η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και η προϋπηρεσία του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, η οποία δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και η οποία έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική ένταξη του ανωτέρω προσωπικού μετά το διορισμό και τη μονιμοποίησή του ύστερα από αίτησή του, σύμφωνα με τις παρ. 2 έως 4.
2.  α) Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη για εργασιακή σχέση πλήρους απασχόλησης. Σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας που αφορά σε εργασιακή σχέση μερικής απασχόλησης, ο αναγνωριζόμενος χρόνος προϋπηρεσίας μειώνεται αναλόγως.
Το προσωπικό, στο οποίο αναγνωρίζεται προϋπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 1, εντάσσεται μετά τη μονιμοποίησή του μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό. Μετά την ένταξη, ο επιπλέον χρόνος της προϋπηρεσίας συνυπολογίζεται ως πλεονάζων στο βαθμό στον οποίο εντάσσεται ο εκπαιδευτικός. Σε αυτούς που κατέχουν ήδη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τον καταληκτικό βαθμό της κατηγορίας τους, η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται συνυπολογίζεται ως πλεονάζων χρόνος στο βαθμό αυτό.
β) Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που συνίσταται σε: αα) άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή απασχόληση με έμμισθη εντολή ή/και ββ) εξαρτημένη μισθωτή εργασία.
γ) Η προϋπηρεσία πρέπει:
αα) να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία υπηρετεί το προσωπικό της παρ.1 κατά το χρόνο της ένταξης, και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται,
ββ) να είναι συναφής με τα αντικείμενα, στα οποία το προσωπικό της παρ.1  απασχολείται ή είναι δυνατόν να απασχοληθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
δ) Η αίτηση για αναγνώριση της προϋπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί και σε περίπτωση μετάταξης σε άλλο κλάδο ή σε άλλη υπηρεσία, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή δεν έχει ήδη αναγνωρισθεί. Οι έννομες συνέπειες που απορρέουν από την αναγνώριση της προϋπηρεσίας δεν αίρονται σε περίπτωση υπηρεσιακής μεταβολής του αιτούντος.
3. Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου για τη βαθμολογική ένταξη οργάνου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η βαθμολογική ένταξη ανατρέχει στον χρόνο κρίσης του υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ακόλουθη:
α) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν οργανικά. Η αίτηση, προκειμένου να εξετασθεί, πρέπει να συνοδεύεται από τα αναφερόμενα στις περιπτ. β΄ και γ΄ δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις αναγνώρισης παραπέμπονται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση.
β) Τα δικαιολογητικά για τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα και όσους απασχολούνται με έμμισθη εντολή είναι τα ακόλουθα:
αα) βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μέλους και η διάρκειά της, εφόσον η ιδιότητα αυτή είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος,
ββ) εφόσον η ιδιότητα του μέλους επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου δεν είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος, προσκομίζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης,
γγ) εφόσον η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή η επαγγελματική ταυτότητα ή η έκδοση βεβαίωσης της υποπερίπτ. ββ΄ δεν προβλέπονται, προσκομίζεται βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία πρέπει να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και στοιχεία, από τα οποία πρέπει να προκύπτει αποδεδειγμένα η προϋπηρεσία, η διάρκεια και η συνάφειά της σύμφωνα με την περιπτ. γ΄ της παρ.2.
Στοιχεία που μπορεί να προσκομίσει ο αιτών είναι ιδίως: συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου, βιβλία του ΚΒΣ, δελτία απόδειξης παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ,
δδ) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του αιτούντος για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωρισθεί ως προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του παρόντος.
γ). Τα δικαιολογητικά για τους παρέχοντες εξαρτημένη μισθωτή εργασία είναι τα ακόλουθα:
αα) άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, όπου απαιτείται, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία πρέπει να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και το είδος της εργασίας,
ββ) εφόσον από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του εργοδότη, στον οποίο απασχολήθηκε ο αιτών, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησής του,
γγ) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του αιτούντος για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωρισθεί ως προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του παρόντος.
δ). Το οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο εξετάζει τα δικαιολογητικά των περίπτ. β΄ και γ΄ και αποφαίνεται εντός τριών (3) μηνών από την παραπομπή σε αυτό του σχετικού ερωτήματος. Το αρμόδιο όργανο εκδίδει τη σχετική απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης του υπηρεσιακού συμβουλίου. Με την απόφαση αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας πραγματοποιείται και η κατάταξη σε βαθμό ή ο συνυπολογισμός της ως πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό που ήδη κατέχει ο ενδιαφερόμενος.

4. Για το προσωπικό της παρ.1 που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ισχύουν οι προθεσμίες του τελευταίου εδαφίου της περιπτ. α΄ καθώς και της περιπτ. δ΄ της παρ. 3.