ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

 Το ΔΣ της Α ΕΛΜΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ σχετικά με την επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων
παρατηρεί τα εξής:
1. Η θέση του Υποδιευθυντή ή και των Υποδιευθυντών σε ένα σχολείο υπάρχει ώστε αυτός  ή αυτοί να παρέχουν μεγαλύτερη και πληρέστερη βοήθεια στη διοίκηση και  στη λειτουργία του σχολείου. Αυτό συμβαίνει τη στιγμή μάλιστα που στα πιο πολλά σχολεία, με ευθύνη των εκάστοτε Κυβερνήσεων, δεν υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη από διοικητικό προσωπικό.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα έχει το μικρότερο ποσοστό εξωδιδακτικού προσωπικού στην εκπαίδευση. Το επόμενο διάστημα πρέπει, μεταξύ των υπόλοιπων διεκδικήσεών μας για διδακτικό προσωπικό και κάλυψη όλων των κενών με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, να παλέψουμε  να υπάρχει και ένας γραμματέας σε κάθε σχολείο, ο οποίος θα διεκπεραιώνει τη διοικητική δουλειά αλλά και μια καθαρίστρια, ένας φύλακας, κτλ κτλ.
Στο συγκεκριμένο ζήτημα των Υποδιευθυντών, και σε σχέση με την πρόβλεψη για επανυπολογισμό με βάση τον «αριθμό τμημάτων του τρέχοντος σχολικού έτους» και την «τρέχουσα λειτουργικότητα», παλεύουμε για να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την ελαστικοποίηση των κριτηρίων για την ύπαρξη Υποδιευθυντή (πχ ένας ανά 6 τμήματα) με προοπτική τη δημιουργία θέσης Υποδιευθυντή σε κάθε σχολείο για τη διευκόλυνση της διοικητικής λειτουργίας. Υπενθυμίζουμε ότι αυτήν τη στιγμή, ο Νόμος 1566/85 προβλέπει:
-  0(μηδέν)  Υποδιευθυντές για σχολεία μέχρι 8 τμήματα,
-  1(έναν)  Υποδιευθυντή για σχολεία με 9-12 τμήματα,
-  2(δύο)  Υποδιευθυντές για σχολεία με πάνω από 12 τμήματα και
- 3(τρεις)  Υποδιευθυντές για τα Πολυκλαδικά (που όμως δεν υπάρχουν πια) με πάνω από 15 τμήματα.
2. Σε σχέση με την εκλογή των υποδιευθυντών έπειτα από μυστική ψηφοφορία  εκφράζουμε τον προβληματισμό μας για την αιτιολόγηση της στο πρακτικό που θα συνταχθεί, θεωρώντας την αντιφατική με την παραπάνω διαδικασία.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  ΟΓ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΗΛΙΑΣ ΛΕΚΚΑΣ                                                                                 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ