Η.Δ. Δ.Σ. 5-9-2017

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  Δ.Σ.  5 / 9/ 2017    1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
                  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΧΡΟΝΙΑΣ.                                                                             

           2)  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ.

           3)  ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ.

           4) ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

           5)  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΟ ΤΡΙΠΙΚΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑ ΚΡΙΣΕΙΣ    
               Δ/ΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

           6) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΗΛΙΑΣ ΛΕΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ